خبرگزاری میزان

گروه‌های جهادی نقش فعالی در شناخت مسائل مناطق محروم کشور دارند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه، مشارکت گروه‌های جهادی با تمرکز بر توسعه مناطق محروم شهری و روستایی است، گفت: گروه‌های جهادی با توجه به حضور میدانی در مناطق محروم در اقصی نقاط کشور می‌توانند نقش فعالی در کشف و شناخت مسائل سیاستی مناطق محروم توسعه‌ای کشور داشته باشند.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

خبرگزاری میزان

معاون قضایی دادستان کل کشور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مشکلات حقوقی ۱۵ نفر از مراجعان رسیدگی کرد

معاون قضایی دادستان کل کشور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به بررسی …