سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

وضعیت شورای فرهنگ عمومی استان‌ها آسیب‌شناسی شد

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور وضعیت شورای فرهنگ عمومی استان‌ها آسیب‌شناسی شد.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

معاون وزیر کشور : ۷۳هزار تشکل مردمی از نیازمندان کشور دستگیری می‌کنند

مشهد- ایرنا- معاون امور مشارکت های اجتماعی وزیر کشور گفت:هم اکنون ۷۳ هزار تشکل مردمی و گروه جهادی از محرومان و نیازمندان در کشور دستگیری می‌کنند و به یاری آنان رفته‌اند.