سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

وضعیت مدیریت آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره برنامه پیشنهادی دولت برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه توضیحاتی داد.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

فراخوان نخستین جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری

دبیرخانۀ جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری که با همت سازمان‌های مرتبط با نیکوکاری، شبکه‌های ملی …