خبرگزاری میزان

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مشکلات مراجعه کنندگان رسیدگی کرد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مراجعه‌کنندگان به صورت چهره به چهره دیدار و به بررسی پرونده‌های حقوقی و قضایی آن‌ها پرداخت.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

خبرگزاری میزان

درمان رایگان از آرمان‌ها و اولویت‌های رئیس‌جمهور شهید بود

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از رویکردهای اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم را تقویت و …