کارگاه مدیریت جرئت در تصمیم گیری

خانه احسان چغادک برگزار کرده است. این کارگاه با شعار پیش بسوی شهری مطلوب با خانواده ای مطلوب و با نام دختران افتاب باعنوان کارگاه مدیریت جرئت در تصمیم گیری ویژه دختران شهر چغادک و با حضور: کارشناس ارشد خانواده و مشاور بالینی در تاریخ هشتم شهریور در شهر چغادک _ یادمان شهدای گمنام _ ساختمان گروه جهادی و خانه احسان برگزار گردید.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

پنجشنبه های جهادی با همکاری درمانگاه دانش و حمایت بنیاد احسان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام پنجشنبه های جهادی با هدف …