سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

توانمندسازی باید در رأس برنامه تحول اجتماعی البرز قرار گیرد

کرج- مشاور وزیر کشور گفت: مهمترین مضمون تحول اجتماعی البرز با توجه به آمار مهاجرین و فرصت‌های اقتصادی استان توانمندسازی است که باید فراتر از یک استان در دستور کار قرار گیرد.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

فراخوان نخستین جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری

دبیرخانۀ جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری که با همت سازمان‌های مرتبط با نیکوکاری، شبکه‌های ملی …