لوگو مستطیل خانه سمن ها

عیدی خیّرین به ۸ هزار و ۸۶۵ نفر از افراد پشت نوبتی بهزیستی استان خوزستان

معاون امور مشارکتهای مردمی، موسسات غیردولتی و توانمند سازی بهزیستی از اهدای کمک هزینه معیشتی به مددجویان پشت نوبت دریافت مستمری سازمان بهزیستی استان خوزستان از سوی خیّرین خبر داد.مقاله اصلی

درباره‌ی سید حسین موسوی

سید حسین موسوی یک جوان فعال در امور اجتماعی است که در حوزه های مختلف مطالعه دارد و سعی میکند با گفتگو و یادگیری از متخصصین و نخبگان، مسائل اجتماعی را پیگیری نماید. موسوی در سال 1400 به عنوان جوان سرآمد شهرستان شاهرود در حوزه جوان فعال اجتماعی انتخاب شد.

همچنین ببینید

دولت مردمی قدرت تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد کتاب را به نفع حمایت از اهل قلم افزایش داد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: ما اقتصاد کتاب را از رهگذر انقلاب در بودجه فرهنگی دگرگون کردیم و قدرت تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد کتاب را به نفع حمایت از اهل قلم، ناشران و… افزایش چشمگیر دادیم.